Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2013

Ανακοίνωση Υπηρεσίας σε Εβδομαδιαία Βάση

Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 394/2001 «Χρόνος Εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας»
Με το Π.Δ. 173/2013 η υπηρεσία πρέπει να ανακοινώνεται υποχρεωτικά σε εβδομαδιαία βάση.

Δείτε παρακάτω.


Α.Σ.Π.Α. Θεσσαλονίκης