Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2013

Προγραμματισμός Κανονικών Αδειών Έτους 2014

ΠΡΟΣ:
1) κ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ
2) κ. ΓΕΝΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝ.:
1) κ.κ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Γ.Α.Δ.Θ.
2) κ.κ. ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ.Α.Δ.Θ.
3) Π.Ο.ΑΣ.Υ.
4) ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 
ΣΧΕΤ.: Π.Δ. 27/1986
Όπως προέκυψε από έρευνα που έκανε το Προεδρείο της Ένωσης, δυστυχώς, στις περισσότερες Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Θ., ιδιαίτερα σε Α.Τ. και σε Τ.Α., ακόμα μέχρι και σήμερα 30/12/2013, δεν έγινε ο υποχρεωτικός Προγραμματισμός Κανονικών Αδειών για το επόμενο έτος 2014.
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 13 του Π.Δ. 27/1986, ο Προγραμματισμός των Κανονικών Αδειών γίνεται το μήνα Δεκέμβριο για το επόμενο ημερολογιακό έτος.
Είναι δεδομένο ότι, στις μέρες τις κρίσης και των μειώσεων των αποδοχών, θα έπρεπε, λόγω και των αυξημένων οικογενειακών και προσωπικών αναγκών, να έχει εκδοθεί από όλες τις Υπηρεσίες ο Προγραμματισμός, προκειμένου να γίνει και ο απαραίτητος οικογενειακός προγραμματισμός, από τον κάθε συνάδελφο, αλλά και για την άψογη, καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία της υπηρεσίας γενικότερα.
Παρακαλούμε όπως διατάξετε άμεσα να εφαρμοστεί η κείμενη νομοθεσία και να μας γνωστοποιήσετε τους λόγους καταστρατήγησης του εν λόγω προεδρικού διατάγματος, που όπως προκύπτει, έχει αρνητικές συνέπειες σε βάρος του Σώματος.
 
ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡΙΘ. ΕΓΚΡ. ΠΡΩΤ.: 5995/1995
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 12 Τ.Κ. 54623 & ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 326
Τ.Κ. 54121 THΛ 2310-525510 FAX 2310-539900
www.eayth. gr e-mail: eayth@yahoo.gr 
ΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  259/2013                               ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ    30/12/2013
 
 
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Υ.Θ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΔΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ  
6976518061                                              6979972444