Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015

Διαταγή για την ενίσχυση Υπηρεσιών Αστυνόμευσης Αεροδρομίων Χώρας για κάλυψη εποχιακών αναγκών

Στάλθηκε η διαταγή για την ενίσχυση Υπηρεσιών Αστυνόμευσης Αεροδρομίων Χώρας για κάλυψη εποχιακών αναγκών . Αφορά όλους τους συναδέλφους από το βαθμό του Αστυνόμου Β' εως και το προσωπικό που κατέχει οργανική θέση Ανθ/μου και Αστ/κα (ήτοι Υπαστυνόμοι Ν.3686/2008 , Ανθ/μοι , Αρχ/κες , Υπαρχ/κες , Αστ/κες) .
Οφείλει η Υπηρεσία να σας ενημερώσει ενυπογράφως , αιτήσεις υποβάλλονται στις Υπηρεσίες μας μέχρι 25-1-2015 .