Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2015

Παρατείνεται το χρονικό διάστημα μέχρι την 30-01-2015 για την κατάθεση αγωγών

Θεσσαλονίκη, 22 Ιανουαρίου 2015
Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται το χρονικό διάστημα μέχρι την 30-01-2015 για την κατάθεση αγωγών που αφορούν την διεκδίκηση του υπολοίπου ποσού των αναδρομικών της Απόφασης ΣτΕ.

Υπενθυμίζουμε ότι για την κατάθεση της αγωγής το Δ.Σ. της Ένωσης ομόφωνα αποφάσισε και ήρθε σε συμφωνία με το εξειδικευμένο γραφείο του δικηγόρου κ. Θάνου ΧΑΡΙΣΤΟΥ, ο οποίος πρότεινε: α) αμοιβή 32 ευρώ από κάθε συνάδελφο που καλύπτει και την έφεση που θα χρειαστεί ενδεχομένως και β) με την προϋπόθεση ποσοστό 2% επί του επιδικασθέν ποσού έξτρα αμοιβή, όταν θα γίνει η τελεσιδικία της υπόθεσης. Κάθε συνάδελφος πρέπει να εκτυπώσει και να έχει έτοιμα τα εξής έγγραφα:
1)    τα ατομικά σημειώματα αποδοχών του από τον Ιούλιο 2012 έως τον Νοέμβριο 2014. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όλα τα μέλη μας να κατεβάσουν τα σημειώματα αποδοχών τους από την αντίστοιχη εφαρμογή του Police-on-line σε μορφή pdf και να τα εκτυπώσουν ιδιωτικά, για να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών τους.
2)    Σύμβαση δικηγορικής εντολής (συμπληρώνεται και κατατίθεται εις διπλούν)
3)    Εξουσιοδότηση (με θεώρηση του γνησίου υπογραφής)
4)    Στοιχεία ενάγοντος-μέλους της Ε.Α.Υ.Θ.
Όλα τα έγγραφα υπογράφονται από το κάθε μέλος σε ένα αντίτυπο, πλην του εγγράφου «σύμβαση δικηγορικής εντολής» που υπογράφεται εις διπλούν.
Η συγκέντρωση των δικαιολογητικών γίνεται στα γραφεία της Ένωσης μας (Αριστοτέλους 12) και στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Τέλος, ο νομικός σύμβουλος προέβη στις εξής παρακάτω διευκρινήσεις:

«Σε όλα τα μέλη σας τα οποία θα αποφασίσουν να προσφύγουν δικαστικά και μετά την κατάθεση της αγωγής τους θα εκδοθεί Α.Π.Υ. (νόμιμη απόδειξη) την οποία θα παραλάβουν κατόπιν επικοινωνίας μας. Εφιστούμε την προσοχή σας διότι η προσφορά του γραφείου μας προς τα μέλη σας (32 ευρώ) περιλαμβάνει και τους σχετικούς νόμιμους φόρους (23 % ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος κλπ). Δεν γνωρίζουμε αν σε ανάλογες προσφορές ισχύει το ίδιο ή αν από τα μέλη σας εκ των υστέρων θα αναζητηθούν συμπληρωματικές καταβολές θεωρούμενα ότι συμπράττουν σε φοροδιαφυγή.
 Επιπλέον, διευκρινίζουμε ότι σε περίπτωση που δοθούν τα αναδρομικά με απόφαση της Κυβέρνησης πριν την εκδίκαση των αγωγών το γραφείο μας δεν θα δικαιούται καμίας πρόσθετης αμοιβής (2%) και θα επιστραφεί σε κάθε μέλος σας το ποσό των 15 ευρώ από τις αρχικές καταβολές (με την έκδοση σχετικού φορολογικού παραστατικού).

Για παραδείγματα και διευκρινίσεις σχετικά με το ύψος των διεκδικούμενων αναδρομικών, μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του γραφείου μας: http://charistoslaw.gr/News_2.html

Με εκτίμηση
Θάνος Ι. Χαριστός»Για κάθε απορία ή πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο της Ένωσης 2310525510, και στο τηλέφωνο του δικηγορικού γραφείου του κ. ΧΑΡΙΣΤΟΥ 2310-553728.