Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015

Τι ισχυεί με την 20ετία για τους τρίτεκνους Αστυνομικούς!Άρθρο του ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ Ευάγγελου

Για τους καταταγέντες συναδέλφους μετά το 1993 δεν ισχύει η ευνοϊκή ρύθμιση για πρόωρη συνταξιοδότηση λόγω τριτεκνίας, βάσει του Ν.2084/92 άρθρο 7 παρ. 5 σύμφωνα με τον οποίο καταργήθηκε το εν λόγω δικαίωμα 20ετίας για τους τρίτεκνους με κατάταξη μετά την 1-1-1993. «Η διάταξη του τρίτου εδαφίου της περίπτ. α’ της παραγρ 1 του άρθρου 26 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων δεν ισχύει (η 20ετια) για όσους κατατάσσονται μετά την 1η Ιανουαρίου 1993».
Με τον ΚΠΣΣ Π.Δ.169/2007ΦΕΚ: Α 210/20070831 που τέθηκε σε ισχύ την 31.08.2007 είναι αρκετή η εικοσαετής πλήρης πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, ανεξάρτητα από το χρόνο κατάταξης τους,  για την θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης.
Καταργούνται από 1.1.2011 οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρ­θρου 26 για την θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης τόσο για τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης όσο και για τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξής τους. Για τους μετά καταταγέντες τίθεται σε ισχύ ο N. 3865/10 Άρθρο 6 παρ 1β (ΦΕΚ 120 Α/21-7-2010). Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του παρόντος (Π.Δ.169/07)  περιλαμβάνονται επίσης ως παράρτημα οι Νόμοι 1897/1990, 1977/1991, 2084/1992  Ν. 2227/94 και 2291/1995  Ν.2320/95. Ν.3234/04  Α.Ν.1854/51 που δεν έχουν ακολουθήσει τη νομοτεχνική της αντικατάστασης, τροποποίησης ή συμπλήρωσης των πηγών των σχετικών κειμένων του Κώδικα, όμως εμφανίζουν ιδιαίτερη αυτοτέλεια.
Συμπερασματικά, δεν υπάρχει η δυνατότητα των τριτέκνων για  θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης όσων α) συμπληρώσουν 20ετία μετά την 31.12.2010, και β) κατά περίπτωση από τα έτη 2013 και 2014  σύμφωνα με τον N. 3865/10 Άρθρο 6 παρ 1β «Κατ’ εξαίρεση για τους στρατιωτικούς γενικά, που έχουν τρία τουλάχιστον παιδιά αρκεί η συμπλήρωση εικοσαετούς πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010, η οποία αυξάνεται κατά ένα (1) έτος για όσους συμπληρώνουν την εικοσαετία εντός του έτους 2011 και για όσους συμπληρώνουν την εικοσαετία από 1.1.2012 και μετά, κατά δύο (2) έτη για κάθε ημερολογιακό έτος και μέχρι τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπη­ρεσίας, ανεξάρτητα από το χρόνο κατάταξής τους.» 

ΣΧΕΤΙΚΑ Links

1)http://www.disabled.gr/n-386510-fek-120-a21-7-2010-metarrithmisi-sintaxiodotikou-sistimatos-tou-dimosiou-ke-sinafis-diataxis/

2)https://www.scribd.com/embeds/242071289/content?start_page=1&view_mode=scroll&show_recommendations=false

3)https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/SYNTMIST/Content/Syntaxeis/8%09%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/811_politikwn-stratiwtikwn.pdf

4) http://tinyurl.com/kewlcu5 

5)http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3620_07.htm

ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος 

ΜΕΛΟΣ Α.Σ.Π.Α.