Πέμπτη, 14 Μαΐου 2015

Έκδοση διευκρινιστικής διαταγής όσον αφορά την χρήση του μαθηματικού τύπου για τον υπολογισμό της άδειας ανατροφής τέκνου.


Προωθήθηκε από την ΠΟΑΣΥ προς τον Αρχηγό το αίτημα της Ε.Α.Υ.Θ.  για έκδοση διευκρινιστικής διαταγής όσον αφορά την χρήση του μαθηματικού τύπου για τον υπολογισμό της άδειας ανατροφής τέκνου. 
Επειδή μέχρι σήμερα έχουν καταγγελθεί πολλές παρερμηνείες από κάποιες Γραμματείες Υπηρεσιών περιμένουμε με ενδιαφέρον την απάντηση.
Ακολουθούν τα έγγραφα της Ε.Α.Υ.Θ. και της Π.Ο.ΑΣ.Υ.!