Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015

Η ΑΣΠΑ εύχεται στους συναδέλφους Ειδικούς Φρουρούς καλή επιτυχία στα νέα τους διευρυμένα καθήκοντα.

Με την υπ'αριθ. 1647/15/834126 διαταγή του Α.Ε.Α. εντάσσονται πλέον στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων οι Ειδικοί Φρουροί που μονιμοποιήθηκαν στην ΕΛ.ΑΣ. το έτος 2012.

Οι προαναφερόμενοι συνάδελφοι που συμπληρώνουν τρία έτη πραγματικής υπηρεσίας εντός του 2015
, αφαιρουμένου του χρόνου τυχόν ποινών αργίας με απόλυση και αδειών ειδικών περιπτώσεων, πρέπει να υποβάλλουν στις Υπηρεσίες που υπηρετούν ή είναι αποσπασμένοι αιτήσεις για την ένταξή τους στην ΕΛ.ΑΣ. με το βαθμό του Αστυφύλακα, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από τη συμπλήρωση της τριετούς υπηρεσίας, εφόσον επιθυμούν. Σε αντίθετη
περίπτωση, θα απολύονται αυτεπαγγέλτως από το Σώμα.Α.Σ.Π.Α. Θεσσαλονίκης