Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015

Ενημέρωση για την ελεύθερη μετακίνηση στα Μέσα Μεταφοράς των Σωμάτων Ασφαλείας


Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, πήραμε τη διαβεβαίωση ότι θα παραμείνει σε ισχύ το ίδιο καθεστώς όσον αφορά την μετακίνηση των αστυνομικών στα Μέσα Μεταφοράς. 
Επίσης, μας ενημέρωσαν ότι αναμένεται η ανασύσταση του Δ.Σ του ΟΑΣΑ προκειμένου να υπογραφεί η νέα σύμβαση. Μέχρι τότε, ελπίζουμε ότι θα  συνεχιστεί η ελεύθερη μετακίνηση των αστυνομικών εντός Λεκανοπεδίου από τις αρχές του νέου έτους και δεν θα τεθεί σε ισχύ το άρθρο 18 παρ.4 του ν.4337/2015 που προβλέπει ότι:«Η εκτέλεση του μεταφορικού έργου του ΟΑΣΑ αναστέλλεται αυτοδικαίως από την 1η Ιανουαρίου 2016, για όσο χρονικό διάστημα το αντισυμβαλλόμενο Υπουργείο δεν καταβάλλει το σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, αντίτιμο ή τη διαφορά του κομίστρου από την πίστωση αυτή.» Προοδευτική Ανεξάρτητη Συνεργασία Αστυνομικών Αθήνας  (Π.Α.Σ.Α.)