Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014

Εκδίκαση επιδόματος 176 €

Αθήνα 9 Απριλίου 2014
Αρ. Πρωτ.: 500/3/45
Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
Θέμα: Εκδίκαση επιδόματος 176 €

  Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,


Σας αποστέλλουμε συνημμένα το από 04/04/2014 ενημερωτικό έγγραφο του Νομικού Συμβούλου της Ομοσπονδίας κ. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ Χαράλαμπου που αφορά την εκδίκαση του επιδόματος 176 €, για την
ενημέρωση των μελών σας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
       Ο Πρόεδρος                       Ο Γενικός Γραμματέας
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος            ΛΑΖΟΣ Παναγιώτης