Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

Πειθαρχικός Έλεγχος της Διοίκησης : Προβλέπεται . Υφίσταται ??

Καθημερινά δεχόμαστε παράπονα από συναδέλφους για παραβίαση ωραρίου εργασίας, για μη χορήγηση των προβλεπόμενων ημερήσιων αναπαύσεων, για παράτυπη ανάκληση ρεπό, για παράτυπη αναστολή χορήγησης αδειών, για μη ανακοίνωση της υπηρεσίας σε εβδομαδιαία βάση και για πολλά άλλα που αποδεικνύουν πως δεν τηρούνται οι ισχύοντες Νόμοι, ΠΔ, Κανονισμοί, Διατάξεις, Διαταγές που σχετίζονται με τα εργασιακά δικαιώματα του Αστυνομικού Προσωπικού.
Υπενθυμίζουμε πως,
Πειθαρχικό παράπτωμα αποτελεί κάθε υπαίτια και
καταλογιστή παράβαση του υπηρεσιακού καθήκοντος  με πράξη(ενέργεια ή παράλειψη).
Γιατί δεν ελέγχεται πειθαρχικά η Διοίκηση όταν δεν εφαρμόζει την εργατική νομοθεσία στους αστυνομικούς?
Γιατί δεν ελέγχεται κάποιος Αξιωματικός όταν στην υπηρεσία που διοικεί οφείλονται πολλά ρεπό?
Γιατί δεν ελέγχεται κάποιος διοικητής όταν παραβιάζεται το ωράριο των εργαζομένων αστυνομικών?
Γιατί δεν ελέγχεται πειθαρχικά η εκάστοτε διοίκηση όταν η υπηρεσία δεν ανακοινώνεται όπως προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς?

Αυτοί που έχουν την αρμοδιότητα για άσκηση πειθαρχικού ελέγχου έλεγξαν ποτέ την εκάστοτε Διοίκηση για σωστή εφαρμογή της Εργατικής Νομοθεσίας των Αστυνομικών ή  ασκούν αυτόν μόνο στο χαμηλόβαθμο προσωπικό?
Δεν πρέπει να ελέγχονται πειθαρχικά μόνο οι κατώτεροι γιατί οι Νόμοι, τα ΠΔ, οι Κανονισμοί ισχύουν για όλους, άρα ο έλεγχος πρέπει να γίνει όταν αυτό απαιτείται σε ΟΛΟ ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

Ήρθε επιτέλους η χρονική στιγμή να ελέγχονται πειθαρχικά ΆΠΑΝΤΕΣ οι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΒΑΘΜΟΥ και γι΄ αυτό η ΑΣΠΑ Θεσσαλονίκης θα κάνει ότι είναι δυνατόν ώστε να υπάρξει θεσμοθέτηση πειθαρχικών μέτρων όταν η διοίκηση αυθαιρετεί.

Α.Σ.Π.Α. Θεσσαλονίκης