Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2015

Πίνακας τακτικών μεταθέσεων 2015

Ακολουθεί αναλυτικά ο πίνακας τακτικών μεταθέσεων 2015.Για την Θεσσαλονίκη μόλις βαθμοφόροι με οργανική θέση Αρχ/κα ΠΣ – Ανθ/μου και  10  Αστ/κες – Υπαρχ/κες – Αρχ/κες με οργανική θέση Αστ/κα.
Πανελλαδικά  θα μετακινηθούν 126 βαθμοφόροι και 145 Αστυφύλακες.