Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014

Δικαίωση των Ένστολων για το επίδομα εξομάλυνσης


Το Υπουργείο Οικονομικών με την από 11/12/14  υπ’ αριθ. 74ΑΡΗ-6Τ8 Εγκύκλιό του με θέμα: «Παροχή οδηγιών αναφορικά με την εφαρμογή των  διατάξεων του άρθρου 86 του Ν.4307/2014» και με προσθήκη (σελ. 3 της Εγκυκλίου) εξομοιώνει αφενός το Επίδομα Εξομάλυνσης και για τους 2 συζύγους (Αστυνομικούς – Στρατιωτικούς) και αφετέρου χορηγεί τη διαφορά που έχανε ο συνάδελφος που βρισκόταν σε κατάσταση διάζευξης ή διάστασης.
Καταργείται έτσι η διάταξη της μπαρ  3 (δ’ εδάφιο) του άρθρου 51 του Ν. 3205/2003 και το συγκεκριμένο επίδομα ορίζεται για τους συναδέλφους με τέκνα στο ίδιο ποσό των 212,94 € και ανεξαρτήτως οικογενειακής κατάστασης το λαμβάνουν πλέον και οι δύο και βεβαίως ο συνάδελφος που είναι σε διάσταση ή διάζευξη και δεν έχει την επιμέλεια των τέκνων του.

Α.Σ.Π. Α. Θεσσαλονίκης