Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014

Είναι νομότυπη η χορήγηση ρεπό όταν η προηγούμενη υπηρεσία έληξε τις πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας;


Θεσσαλονίκη, 12 Δεκεμβρίου 2014 
Κύριε Γενικέ,
  Η Ένωσή μας καταγγέλλει ότι αρκετοί Αστυνομικοί-μέλη μας της Δ/νσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης διατέθηκαν σε διατεταγμένη υπηρεσία από 17:00 έως 01:00 της 6/7-12-2014 και παράτυπα η ανωτέρω Δ/νση την Κυριακή, ημέρα λήξης της υπηρεσίας τους που θεωρείται και ημέρα εργασίας, τους χορήγησε ημερήσια ανάπαυση-ρεπό,
 κατά παράβαση του άρθρου 2 του ΠΔ 394/2001, καταστρατηγώντας τις νομοθετικές διατάξεις. Αναφέρουμε ότι οι καταγγελίες των συναδέλφων είναι στην διάθεση της Ένωσής μας.
  Άλλωστε, η επίκληση ότι την ημέρα εκείνη διατάχτηκε επιφυλακή δεν έχει νομική βάση, διότι βάσει του άρθρων 57 του ΠΔ 141/1991 και 1 του ΠΔ 394/2001, η επιφυλακή θεωρείται κανονικά υπηρεσία και υπολογίζεται στο συνολικό εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας. 
  Το ανωτέρω ζήτημα έχει τεθεί προφορικώς και στους αρμόδιους για την έκδοση υπηρεσίας της Δ/νσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, πλην όμως το θέμα δεν επιλύθηκε καθώς μας παρέπεμψαν στους ιεραρχικά προϊστάμενους.
  Για τους προαναφερόμενους λόγους, παρακαλούμε όπως εξετάσετε την καταγγελία μας και σύμφωνα με το άρθρο 32 του ΠΔ 120/2008 να μας απαντήσετε περί της νομιμότητας της ανωτέρω ενέργειας, διότι ως συνδικαλιστική οργάνωση έχουμε έννομο συμφέρον για την προστασία των μελών μας. 

                         Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Υ.Θ.
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΔΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                        ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
         6976518061                                                              6979972444