Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2014

Παράταση του χρόνου χορήγησης βραχείας άδειας έτους 2014

Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 302/2/27β

Κύριε Αρχηγέ,
Επειδή πλησιάζει η λήξη του τρέχοντος έτους και πάρα πολλοί συνάδελφοι έχουν μεγάλο υπόλοιπο βραχείας αδείας έτους 2014, εξαιτίας των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών που προέκυψαν για έκτακτους λόγους,
παρακαλούμε όπως με παρέμβασή σας ληφθεί μέριμνα για παράταση του χρόνου χορήγησης της βραχείας αδείας με δυνατή την έναρξη λήψης των δικαιούμενων ημερών αυτής, μέχρι και 28/02/2015.
Προς: Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
          Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΤΣΑΚΝΑΚΗ
Κοιν.: 1) Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
              κ. Βασίλειο ΚΙΚΙΛΙΑ
          2) Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης
              κ. Αθανάσιο ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟ
          3) Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού & Εσωτερικών Λειτουργιών Α.Ε.Α. / Τμ. 2ο
          4) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις