Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015

Εξαντλήθηκε το κονδύλι που αντιστοιχούσε στα νυχτερινά!


Σύμφωνα με πληροφορίες,ο λόγος που δεν πιστώθηκε το σύνολο των νυχτερινών ωρών στη μισθοδοσία που εκδόθηκε,
είναι διότι εξαντλήθηκε το κονδύλι που αντιστοιχεί στις νυχτερινές ώρες εργασίας του αστυνομικού προσωπικού.Γίνονται προσπάθειες ώστε να εξεβρεθούν οι απαραίτητοι πόροι που θα εξασφαλίσουν την πληρωμή των νυχτερινών ωρών μέχρι το τέλος του έτους.


Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε.ΑΣΠΑ Θεσσαλονίκης