Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015

Εκδόθηκε η Υπουργική απόφαση για τη μεταφορά θέσεων φοίτησης στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2015
Συναδέλφισσες- Συνάδελφοι,
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού Νόμου και των παρεμβάσεών μας προς το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων, που αφορά το αναφερόμενο στο θέμα αντικείμενο, σας γνωρίζουμε ότι αυτό αντιμετωπίσθηκε θετικά για τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους μας με την υπ'αριθ. 143458/Ζ1 από 14/09/2015 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού,
Παιδείας & Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β (Αρ. Φύλλου 2011/16-09-2015).
Επισυνάπτεται η σχετική απόφαση.
Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
O ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ ΓρηγόριοςΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος