Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015

Παράταση του χρόνου χορήγησης κανονικής άδειας έτους 2014

                           Θεσσαλονίκη, 2 Φεβρουαρίου 2015

      
Κύριε Αρχηγέ,
      
Λόγω της κατάστασης επιφυλακής του αστυνομικού προσωπικού για την προεκλογική περίοδο, πολλοί συνάδελφοί μας δεν έχουν λάβει ακόμα μεγάλο μέρος της κανονικής τους άδειας.
Δεδομένης της έλλειψης αστυνομικού προσωπικού σε όλες τις Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Θ. είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να παρέλθει το χρονικό διάστημα που επιτρέπει στους συνάδελφους να λάβουν το υπόλοιπο της δικαιούμενης άδειάς τους. Επίσης, στην προσπάθεια των διοικούντων να χορηγήσουν τις δικαιούμενες άδειες επιβαρύνεται πολύ η έκδοση της υπηρεσίας και η εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών.


Για τους λόγους αυτούς, παρακαλούμε όπως εκδώσετε άμεσα διαταγή για την παράταση του χρόνου χορήγησης της κανονικής άδειας κατά τρεις (3) μήνες πέραν του προβλεπόμενου ώστε όλοι οι συνάδελφοι να έχουν τη δυνατότητα λήψης αυτής. Δυστυχώς, σύνηθες είναι το φαινόμενο να εκδίδεται η διαταγή μια μέρα πριν την λήξη του οριζόμενου χρόνου λήψης της άδειας, γεγονός που δεν διευκολύνει την λειτουργία των Αστυνομικών Υπηρεσιών και τον οικογενειακό προγραμματισμό των συναδέλφων.