Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015

Μας αφορά όλους! Ενημερωθείτε και σημειώστε όλοι το νέο ΑΜΑ στα ατομικά βιβλιάρια υγείας σας.


Από τον υπολογιστή του σπιτιού τους μπορούν να δουν τον ΑΜΑ, που τους έχει αποδοθεί από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι Αστυνομικοί πρώην ασφαλισμένοι του ΟΠΑΔ μετά την κατάργηση του. Συγκεκριμένα, όλοι όσοι ήταν ασφαλισμένοι στον τέως ΟΠΑΔ  θα πρέπει να αναζητήσουν ηλεκτρονικά τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που τους αποδόθηκε
κατά την ενσωμάτωσή του στο Μητρώο ασφαλισμένων του ΙΚΑ, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθούν κάποιο υποκατάστημα του Οργανισμού.
Κατά τις ιατρικές μας επισκέψεις θα αναζητείται ο ΑΜΑ από τον ιατρό, οπότε για την διευκόλυνση των διαδικασιών καλό είναι να τον σημειώσουμε στο ατομικό μας βιβλιάριο ή να τον θυμόμαστε. Αναλυτικά, Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αναφέρει:
«Για τη χρονική περίοδο 01/03/2015 έως 29/02/2016 και εφεξής η χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας, θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται προσέλευσή τους στις υπηρεσίες μας.
Ως εκ τούτου δε θα αποστέλλονται αυτοκόλλητες ετικέτες Ασφαλιστικής Ικανότητας για την ανανέωση της ισχύος των Βιβλιαρίων Υγείας λόγω κατάργησής τους σύμφωνα με την Απόφαση ΥΠ.Ε.Κ.Α.Π οικ.11810/179/Φ80353/2.6.2014 (ΦΕΚ 1635/τ.Β΄/20.6.2014).
Η ηλεκτρονική αυτή διαδικασία, διασφαλίζει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο του "Εθνικού Μητρώου Δικαιούχων Περίθαλψης", ώστε οι απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με την Ασφαλιστική Ικανότητα να είναι άμεσα διαθέσιμες σε όλους τους Παρόχους Υγείας (συμβεβλημένα Νοσοκομεία, Κλινικές, Διαγνωστικά Κέντρα, Ιατροί κ.λ.π) για την εξυπηρέτηση των Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων και για τα προστατευόμενα μέλη τους (συζύγους και τέκνα).
Κατά συνέπεια, οι Ασφαλισμένοι και οι Συνταξιούχοι μας δε θα πρέπει να προσέρχονται στις Υπηρεσίες μας, για θεώρηση των Ατομικών ή Οικογενειακών Βιβλιαρίων Υγείας (με προστατευόμενα μέλη συζύγους καθώς και τέκνα έως 18 ετών), τα οποία (Βιβλιάρια) θα πρέπει να προσκομίζονται κατά περίπτωση μόνο στους Παρόχους Υγείας.
Ιδιαίτερα, για τους ασφαλισμένους του τ. Ο.Π.Α.Δ./Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. τίθεται στη διάθεσή τους από Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015 νέα ηλεκτρονική υπηρεσία προκειμένου να ενημερώνονται για τον αριθμό μητρώου ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.) που τους αποδόθηκε αυτόματα κατά την ενσωμάτωσή τους στο Μητρώο Ασφαλισμένων μας, χωρίς να χρειάζεται να απευθύνονται στα Υποκαταστήματα.
Η αναζήτηση θα πραγματοποιείται μέσω της οθόνης «Αναζήτηση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. για τους ασφαλισμένους του τ. Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.»
Τέλος, επισημαίνεται ότι οι Ασφαλισμένοι και Συνταξιούχοι ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και Ο.Π.Α.Δ./Τ.Υ.Δ.Κ.Υ., (πιστοποιημένοι ή όχι) έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται μέσω διαδικτύου για την ύπαρξη της ενεργής Ασφαλιστικής Ικανότητας τους,
www.ika.gr/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Ασφαλισμένους - Συνταξιούχους/Ασφαλιστική Ικανότητα.»
Για κάθε περαιτέρω απορία ή διευκρίνιση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τα μέλη της ΑΣΠΑ.