Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

Οδοιπορικά έξοδα Αστυνομικού Προσωπικού

Αθήνα 14 Φεβρουαρίου 2015 Αρ. Ποτ.: 503/4/62γ
Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
Σετ.: Υπ' αριθ. 503/4/62β από 29/10/2014 έγγραφό μας
Θέμα: «Οδοιπορικά έξοδα Αστυνομικού Προσωπικού»
Συναδέλφισσες - συνάδελφοι,
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου μας, σας αποστέλλουμε το υπ' αριθ. 6013/22/982 από 10/02/2015 έγγραφο του Α.Ε.Α./Κ.Ο.Π. μετά του υπ' αριθ. 1649/15/154971 από 23/01/2015 έγγραφο του Α.Ε.Α./Κ.Δ.Υ. & Α.Δ., που αφορούν το αναγραφόμενο στο θέμα αντικείμενο και παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.