Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015

Δικαστική αστυνομία πολύ νωρίς, πολύ αργά ή αναγκαιότητα. Άρθρο του ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ Βαγγέλη

Δικαστική Αστυνομία, ονομάζεται η ιδιαίτερη διοικητική υπηρεσία ενός κράτους που φέρει αστυνομικά χαρακτηριστικά και αποτελεί τον σημαντικότερο αρωγό στο έργο των Εισαγγελικών Αρχών υπό τη διοίκηση των οποίων και τελεί.Κύριο αντικείμενο της είναι η εξιχνίαση και η δίωξη εγκληματικών πράξεων, παραπέμποντας στη Δικαιοσύνη τους υπαίτιους. Σε χώρες της Ευρώπης (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία), τη Δικαστική Αστυνομία ασκούν ειδικά σώματα που τους έχουν ανατεθεί προανακριτικά καθήκοντα παρόμοια με αυτά της ελληνικής αστυνομίας. Αντίθετα, σε άλλες χώρες της Ευρώπης όπως Πορτογαλία και Ιταλία υφίσταται οργανικά αυτοτελής.
Στην Ελλάδα προς το παρόν δεν υφίσταται τέτοια αστυνομία, αν και ως θεσμός προβλεπόταν με το Β.Δ. 85 / 31-12-1836 (Βασ. Όθωνα) που ποτέ δεν εφαρμόσθηκε, αλλά περιγράφεται και στην υφιστάμενη νομοθεσία, (π.χ. στον Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, κ.α.). Τα κατ 'αντικείμενο καθήκοντα αυτής ασκούν σήμερα, παράλληλα με τα διοικητικά τους καθήκοντα, οι υφιστάμενες αστυνομικές αρχές, Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα και παλαιότερα η Αστυνομία Πόλεων και η Χωροφυλακή.
Με τον ν.2145 / 93, άρθρο 36 μετά από 157 χρόνια ξαναεπιχειρείται ίδρυση Δικαστικής Αστυνομίας, αλλά και πάλι δεν εφαρμόζεται. Στον ν.2145 γίνεται ακριβής αναφορά στις αρμοδιότητες, στο προσωπικό, και στον αριθμό των αστυνομικών που θα πλαισίωναν τον αρμόδιο εισαγγελέα. Επίσης, αναφέρεται η υποχρεωτική ετήσια αξιολόγηση του προσωπικού.
Στην εποχή μας, τα πράγματα εξελίσσονται με ταχύτητα και σε αυτό δεν θα μπορούσε να μείνει πίσω το έγκλημα κάθε μορφής. Μάλιστα πολλές φορές κατέχει την πρωτοπορία. Βάσει αυτού, χρέος της πολιτείας είναι να προστατεύει το κοινωνικό σύνολο δημιουργώντας όλες εκείνες τις δομές, υπηρεσίες που θα επωμιστούν αυτό το καθήκον.
Η κάθε υπηρεσία όσο καλύτερα μέσα, εγκαταστάσεις, εκπαίδευση, και εξοπλισμό έχει τόσο καλύτερα μπορεί να αποδώσει. Αυτό θα πρέπει να λάβουν σαν γνώμονα οι αρμόδιοι εφόσον προχωρήσουν στην ίδρυση Δικαστικής Αστυνομίας.
Σημαντικότερος ανασταλτικός παράγοντας στην δημιουργία Δικαστικής Αστυνομίας φαίνεται να είναι η απροθυμία των συναρμόδιων υπουργείων, καθώς στις μέρες μας υπάρχει μια προφανής έλλειψη οικονομικών πόρων.
Μετά την ανακοίνωση της πρόθεσης του αναπληρωτή υπουργού δημόσιας τάξης για την δημιουργία Δικαστικής αστυνομίας, 22 χρόνια μετά την τελευταία προσπάθεια, ας ελπίσουμε ότι παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν θα δημιουργηθεί μια υπηρεσία σύγχρονη, αποτελεσματική, που θα μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά την Ελληνική Αστυνομία στην προσπάθεια της να μειώσει την εγκληματικότητα, καθώς και στη εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας στην κοινωνία.

ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος

Μέλος ΕΑΥΘ-ΑΣΠΑ