Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

Παράταση χορήγησης Κανονικής Άδειας 2014

Με διαταγή του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, παρατείνεται η χορήγηση κανονικής άδειας (Υπόλοιπο 2014) μέχρι 30/04/2015.

"Παρακαλούμε ενημερώσετε προσωπικό Υπηρεσιών σας ότι, λόγω των ιδιαίτερα αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, τυχόν δικαιούμενες ημέρες κανονικής αδείας 2014, δύναται διανυθούν μέχρι 30/04/2015."