Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2015

Προσφυγή - Αίτηση ακύρωσης ή τροποποίησης ή αναστολής της Μετάθεσης...

Η διαταγή μετάθεσης κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο αμέσως με αποδεικτικό. Κάθε μετατιθέμενος δικαιούται όπως εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης υποβάλει ιεραρχικά αίτηση ακύρωσης ή τροποποίησης ή αναστολής της διαταχθείσας μετάθεσης...                                                Διαβάστε περισσότερα:


Άρθρο 18 ΠΔ 100/2003Α.Σ.Π.Α. Θεσσαλονίκης