Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015

Είσοδος Αστυνομικών στα Στρατιωτικά Πρατήρια, στις Στρατιωτικές Λέσχες και στα ΚΑΑΥ

Κύριοι Υπουργοί,
  Σας αποστέλλουμε συνημμένα το υπ' αριθ. 78/2015 από 19/06/2015 έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, με το οποίο αναλυτικά και εμπεριστατωμένα γίνεται λόγος για την εξυπηρέτηση των συναδέλφων μας -όπως γινόταν άλλωστε μέχρι πρότινος-, όσων εξ αυτών επισκέπτονται τα ΚΑΑΥ, τα Στρατιωτικά Πρατήρια και τις Στρατιωτικές Λέσχες.

  Κύριοι Υπουργοί,
  Κατόπιν των προαναφερομένων, παρακαλούμε για τις παρεμβάσεις σας ως προς τη θετική αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ζητήματος που θα ανακουφίσει οικονομικά και σε μεγάλο βαθμό τους συναδέλφους μας, λαμβανομένης υπόψη και της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που βιώνει η Χώρα αλλά και τις σχέσεις αλληλεγγύης και συναδελφικότητας που διέπουν τα συναρμόδια Υπουργεία.
Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Ο ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ ΓρηγόριοςΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος