Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2015

Επανεξέταση της φύλαξης των τραπεζικών καταστημάτων

Θεσσαλονίκη, 8 Ιουλίου 2015
      Κύριε Υπουργέ,
    Λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στην χώρα μας, μεγάλος αριθμός συναδέλφων έχουν διατεθεί στη φύλαξη τραπεζών.
   Αν και τις πρώτες ημέρες η παρουσία Αστυνομικών για τη φύλαξη τραπεζών ήταν αναγκαία λόγω του
μεγάλου πλήθους πολιτών έξωθεν των καταστημάτων, πλέον η κίνηση είναι η συνήθης και ομαλή.
   Μέχρι σήμερα οι συνάδελφοι συνεχίζουν να είναι διατεθειμένοι στη φύλαξη των τραπεζών σε όλη την πόλη της Θεσσαλονίκης παρόλο που οι πολίτες δεν συνωστίζονται και εξυπηρετούνται χωρίς προβλήματα και εντάσεις.
   Η όλη κατάσταση θα μπορούσε να ομαλοποιηθεί και η έκδοση της εβδομαδιαίας υπηρεσίας θα διευκολύνονταν αν αντί για σταθερούς Αστυνομικούς διατάσσονταν στην πόλη πεζές περιπολίες οι οποίες θα επόπτευαν αρκετά τραπεζικά καταστήματα συγχρόνως. Με τον τρόπο αυτό δεν θα είχαμε σπατάλη αστυνομικών δυνάμεων και παράλληλα θα ενισχυόταν το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.
   Επειδή η Ελληνική Αστυνομία και οι Υπηρεσίες της ΓΑΔΘ πάσχουν από έλλειψη προσωπικού και κάθε εργατοώρα είναι πολύτιμη, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την επανεξέταση της φύλαξης των τραπεζικών καταστημάτων. Σε περίπτωση που εκλείπουν οι λόγοι να διακοπεί αυτή σε όσα καταστήματα δεν είναι αναγκαία και να αντικατασταθεί με πεζές περιπολίες σε όλους τομείς αρμοδιότητας των Αστυνομικών Υπηρεσιών.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος                                                   Ο Γεν. Γραμματέας
ΠΑΔΙΩΤΗΣ Δημήτριος                                        ΚΑΛΕΥΡΑΣ Αλέξανδρος