Κυριακή, 12 Ιουλίου 2015

Μέχρι 27-10-2015 η δήλωση περουσιακής κατάστασης για το αστυνομικό προσωπικό.

Το Αστυνομικό προσωπικό, οι Συνοριακοί Φύλακες, οι Ειδικοί Φρουροί, και οι Πολιτικοί Υπάλληλοι που υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση περιουσιακής τους κατάστασης έως την 27-10-2015.