Σάββατο, 18 Ιουλίου 2015

Παράταση καταβολής διοικητικών προστίμων για τροχαίες παραβάσεις σε χρονικό ορίζοντα μετά την λήξη της τραπεζικής αργίας.

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2015
  Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
  Σε απάντηση του υπ' αριθ. 802/4/1 από 10-07-2015 εγγράφου μας προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Γιάννη ΠΑΝΟΥΣΗ, σας διαβιβάζουμε το υπ'αριθ. 1259/15/1288572 από 17-07-2015 έγγραφο του Κλάδου Τάξης Α.Ε.Α./ Διεύθυνση Τροχαίας
Αστυνόμευσης, αναφορικά με την πληρωμή ή μη των προστίμων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που έχουν ήδη καταλογιστεί από Υπηρεσίες της Τροχαίας καθώς οι παραβάτες αδυνατούν να τις εξοφλήσουν εντός των προβλεπομένων ορίων, εξαιτίας της δεινής οικονομικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική κοινωνία, προς ενημέρωσή σας.
ypografes poasy 2015