Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015

Ολοκληρώθηκε πριν λίγο το Συμβούλιο της Γ.Α.Δ.Θ. για την τοποθέτηση των έκτακτων μεταθέσεων!

Ολοκληρώθηκε πριν λίγο το Συμβούλιο της Γ.Α.Δ.Θ. για την τοποθέτηση των έκτακτων μεταθέσεων !Ο καταμερισμός έγινε ως εξής:25 συνάδελφοι Διεύθυνση Αστυνομίας, 11 Διεύθυνση Αλλοδαπών και 9 Διεύθυνση Ασφαλείας!

Ενισχύθηκαν όλες οι Διευθύνσεις των Υπηρεσιών οι οποίες έχουν κενές οργανικές θέσεις και κυρίως η πολύπαθη Διεύθυνση Αστυνομίας!