Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Από τα ξημερώματα της Κυριακής 29 Μαρτίου 2015, αλλάζει η ώρα σε θερινή

Από τα ξημερώματα της Κυριακής 29 Μαρτίου 2015, αλλάζει η ώρα σε θερινή.
Στις 03:00 το πρωί  οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα μπροστά δηλαδή 04:00. 
Α.Σ.Π. Α. Θεσσαλονίκης