Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015

Επίσκεψη της Α.Σ.Π.Α. στο Α.Τ. Αμπελοκήπων!

  
Η ΑΣΠΑ πραγματοποίησε την Τετάρτη 4-3-2015 επίσκεψη στο Α.Τ. Αμπελοκήπων για να διαπιστώσει τις εργασιακές συνθήκες των υπηρετούντων συναδέλφων και να συνομιλήσει μαζί τους.
Οι πολλές οφειλόμενες αναπαύσεις εκ μέρους της Διοίκησης είναι ένα μόνιμο «αγκάθι» για την ομαλή έκδοση της εβδομαδιαίας υπηρεσίας, γεγονός που δεν μπορεί εύκολα να αμβλυνθεί λόγω των διαρκών μέτρων τάξης.
Η Διοίκηση, μας δήλωσε ότι συναισθάνεται το συγκεκριμένο πρόβλημα και μας επέδειξε έγγραφα που έχουν αποσταλεί προς τις προϊστάμενες Υπηρεσίες με τα οποία αναζητείται κάποια λύση.
Ωστόσο, αδικαιολόγητη είναι η φύλαξη του εβραϊκού νεκροταφείου από το αστυνομικό προσωπικό, υπηρεσία που παλαιότερα δεν βάραινε το αστυνομικό προσωπικό αλλά είχε ανατεθεί σε ιδιωτική φύλαξη. Τι άλλαξε και θεωρήθηκε ότι η φύλαξη από security δεν επαρκεί, και διατάσσονται καθημερινά οι συνάδελφοι να το φυλάσσουν περιμετρικά;
Από μέρους μας, τονίστηκε το αυτονόητο δικαίωμά μας στην ανάπαυση και ωθήσαμε τους συναδέλφους να κάνουν χρήση του δικαιώματος της αυτοδίκαιης χρήσης των ημερήσιων αναπαύσεων, σύμφωνα και με το τελευταίο έγγραφο της Δ/νσης Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου το οποίο απαντά στην γνωμοδότηση της Ένωσης μας, και ερμηνεύει όποια ασάφεια αφορούσε το συγκεκριμένο δικαίωμα. Έτσι, δεν θα γίνεται πλέον καμία κατάχρηση της Διοίκησης εις βάρος των εργαζομένων. Συγκεκριμένα,  «… όσον αφορά στις περιπτώσεις όπου η Διοίκηση αρνείται να συμμορφωθεί προς την υποχρέωσή της, ως αυτή εκτίθεται ανωτέρω και προβαίνει στη χορήγηση μιας μόνο εκ των δυο δικαιούμενων ημερήσιων αναπαύσεων κατά την 12η – 15η ημέρα, το αστυνομικό προσωπικό δύναται, κατά τα ρητώς οριζόμενα στο π.δ. 394/2001, μετά το πέρας του δεκαπενθημέρου να κάνει αυτοδίκαιη χρήση της οφειλόμενης δεύτερης ημερήσιας ανάπαυσης, με μόνη προϋπόθεση την υποβολή αναφοράς-γνωστοποίησης προς την Υπηρεσίας του.»

Η ΑΣΠΑ είναι δίπλα σε κάθε συνάδελφο και θα συνεχίσει να στηρίζει με κάθε πρόσφορο τρόπο να νόμιμα δικαιώματα μας.

Α.Σ.Π.Α.