Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015

Άμεση επαναφορά της διάταξης που αφορά τις μετεγγραφές των φοιτητών που υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία

Θεσσαλονίκη, 17 Μαρτίου 2015
Κύριε Υπουργέ,
 Η τροπολογία που κατάργησε τις διατάξεις περί μεταφοράς θέσεων φοίτησης σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., για φοιτητές οι οποίοι είναι «…έμμισθοι δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, υπάλληλοι του Δημοσίου, μόνιμα υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, υπάλληλοι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή αιρετά όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης,
σε Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου που εδρεύει στην πόλη όπου υπηρετούν ή παρέχουν τις υπηρεσίες τους ή έχουν εκλεγεί ή σε πλησιέστερο σε αυτήν ΑΕΙ…», παρόλο που από την πρώτη στιγμή μας βρήκε όλους αντίθετους και είναι αντιεκπαιδευτική, συνεχίζει μέχρι σήμερα να υφίσταται.
Πάρα πολλοί Αστυνομικοί οι οποίοι πέτυχαν να εισαχθούν σε κάποια Σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποκλείονται από την δυνατότητα φοίτησης, αφού οι πολιτικές επιλογές του Υπουργείου Παιδείας και η αναλγησία του Αρχηγείου μας γι’ αυτό το ζήτημα οδηγούν σε αδιέξοδο. 
Εκτός της ανωτέρω τροπολογίας, βάσει του Π.Δ. 100/2003 οι συνάδελφοι διευκολύνονταν να φοιτήσουν στις Σχολές τους μέσω αποσπάσεων στον τόπο φοίτησής τους, για όσο χρόνο αυτή διαρκούσε, και με προϋπόθεση την επιτυχία στο 40% των μαθημάτων κάθε έτους. Τα τελευταία χρόνια όμως η διάταξη του Π.Δ. παραμένει ανενεργή αναίτια και ελάχιστα αιτήματα ικανοποιούνται για την μετακίνηση των συναδέλφων μας στην πόλη που εδρεύει η Σχολή τους.
Επίσης, πρέπει να τονίσουμε ότι με το Ν.4210/2013 η φοιτητική άδεια μειώθηκε από 20 σε μόλις 10 ημέρες ανά έτος, κι έτσι καθίσταται και επί της ουσίας αδύνατη από τους συναδέλφους η παρακολούθηση μαθημάτων και η συμμετοχή τους στις εξετάσεις.
Για όλο το αστυνομικό προσωπικό, αποτελεί άμεση προτεραιότητα η επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματος. Οι Αστυνομικοί στην πλειονότητά τους είναι νέοι και επιθυμούν να σπουδάσουν και να διευρύνουν το γνωστικό τους πεδίο. Άλλωστε η ακαδημαϊκή εκπαίδευση δεν είναι στείρα γνώση αλλά βοηθά στην γενικότερη παιδεία του ατόμου και έχει αντίκτυπο τόσο στην προσωπικότητά του όσο και στον επαγγελματικό του βίο.
Ο εκπαιδευτικός αποκλεισμός των Αστυνομικών είναι μια τεράστια ανισότητα και δεν νοείται σε ένα ευνομούμενο κράτος. Η σύγχρονη Ελληνική Αστυνομία απαιτεί ανθρώπους αφενός μεν με σημαντικές γνώσεις εκτός των καθορισμένων από την Υπηρεσία, οι οποίες αποκτούνται μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και αφετέρου στάσεις και νοοτροπίες ευέλικτες, και προσαρμοστικές. Ο παραγωγικός και προσαρμοστικός Αστυνομικός, λοιπόν, δεν μπορεί παρά να είναι μορφωμένος.

Επειδή η πρόσβαση στην εκπαίδευση πρέπει να είναι εύκολη και άμεση για όλους, παρακαλούμε όπως ενεργήσετε άμεσα για την επαναφορά της διάταξης που αφορά τις μετεγγραφές των Αστυνομικών φοιτητών. Η οποιαδήποτε καθυστέρηση θα είναι επιζήμια για όλους τους συναδέλφους φοιτητές αφού θα «χαθεί» άλλο ένα ακαδημαϊκό έτος χωρίς να φοιτούν.