Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015

Αίτημα της Π.Ο.ΑΣ.Υ. για την άρση της αυτοδίκαιης αργίας στους Αστυνομικούς!

                                                                                Αθήνα, 20 Μαρτίου 2015
  Κύριε Υπουργέ,
  Με τον Ν. 4057/2012 επιβλήθηκε το καθεστώς της αυτοδίκαιης αργίας στους δημοσίους υπαλλήλους, το οποίο εφαρμόζεται και για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

  Όπως ο ίδιος έχετε εμπεριστατωμένα υποστηρίξει, πρόκειται για αντισυνταγματικές διατάξεις τις οποίες δεσμευτήκατε ότι θα καταργήσετε. Ειδικά ως γνωστόν στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, προβλέπεται το μέτρο της διαθεσιμότητας σε περιπτώσεις πειθαρχικών παραπτωμάτων, βάσει των κειμένων διατάξεων του Πειθαρχικού Δικαίου των αστυνομικών υπαλλήλων.
  Η παράλληλη εφαρμογή και της αυτοδίκαιης αργίας στην Αστυνομία δημιούργησε πρόσθετες «ποινές» με αποτέλεσμα ενώ από τα αρμόδια πειθαρχικά συμβούλια εκδίδονται αθωωτικές αποφάσεις, εντούτοις να παραμένει ο ελεγχόμενος στην ποινή της αυτοδίκαιης αργίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον ίδιο προσωπικά αλλά και για την Υπηρεσία.
  Κατόπιν τούτο, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας και αυτήν την παρατηρούμενη κατάφορη παραβίαση των ατομικών δικαιωμάτων και των διατάξεων του Συντάγματος και προβείτε στην δέουσα διόρθωση της ισχύουσας νομοθεσίας.
ypografes poasy-poaxia2