Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2015

Καταδίκη για την Θεσσαλονίκη η μείωση των κενών οργανικών θέσεων!

Θεσσαλονίκη, 31 Αυγούστου 2015
   Η ΓΑΔΘ τα τελευταία χρόνια δεν ενισχύεται με ικανό αριθμό συναδέλφων, ενώ παράλληλα πολλοί συνάδελφοι μετατίθενται σε άλλες ΑΔ ή συνταξιοδοτούνται χωρίς να αντικαθίστανται. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, να εκτιναχθεί ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων αποδεικνύοντας το μέγεθος του προβλήματος. Παρά ταύτα, αντί οι αρμόδιοι να προβλέψουν την έκτακτη ενίσχυση με αστυνομικό
προσωπικό,προχώρησαν στη μείωση των κενών οργανικών θέσεων της ΓΑΔΘ κατά 1050, δημιουργώντας μια πλασματική εικόνα για την πληρότητα των Υπηρεσιών.
   Ακόμα κι αν ενόψει της αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών η μείωση αυτή λειτουργεί ως προάγγελος για τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις Τμημάτων, και πάλι δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της ΓΑΔΘ.
   Αρχικά, πρέπει να αναφέρουμε ότι στη ΓΑΔΘ υπάρχουν πολλές Υποδιευθύνσεις που ανήκουν στο Αρχηγείο αλλά το αστυνομικό προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές ανήκει σχεδόν εξ ολοκλήρου στη δύναμη της ΓΑΔΘ. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε την ΥΕΕΒΕ, την Υπ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορ. Ελλάδος, ΥΤΕΒΕ, κ.α. οι οποίεςλειτουργούν με Αστυνομικούς της ΓΑΔΘ αλλά έχουν τομέα αρμοδιότητας όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Οι συνάδελφοι αυτοί δεν απασχολούνται αποκλειστικά με αρμοδιότητες της ΓΑΔΘ (αν και τυπικά ανήκουν εκεί) και δημιουργούν λάθος εντύπωση ότι την ενισχύουν ουσιαστικά.
   Εκτός αυτού, τον τελευταίο χρόνο ιδρύθηκαν τρεις νέες Υποδιευθύνσεις στη ΓΑΔΘ (Οικονομική Αστυνομία, Ηλεκτρονικό Έγκλημα και Ειδικές Δυνάμεις) οι οποίεςανήκουν υπηρεσιακά στο Αρχηγείο. Όμως, αντί η σύστασή τους να συνοδευτεί με έκτακτες μεταθέσεις συναδέλφων μέσω επετηρίδας, η στελέχωσή τους έγινε με προσωπικό που μετατέθηκε ή αποσπάστηκε από Υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης.  
   Όλα τα παραπάνω έχουν οδηγήσει σε απόγνωση το αστυνομικό προσωπικό της πόλης μας, αφού με δυσκολία καταφέρνει να ανταπεξέλθει στο μεγάλο εύρος των αρμοδιοτήτων του. Επιπρόσθετα, το «ψαλίδισμα» των κενών οργανικών θέσεων, μας προδιαθέτει για την αδιάκοπη μη ενίσχυση της ΓΑΔΘ με προσωπικό στις μεταθέσεις. Στο πρόσχημα «Δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις» απαντάμε, «Όχι επειδή καλύφθηκαν αλλά γιατί «κόπηκαν».
   Δυστυχώς, οι παραπάνω ενέργειες λειτουργούν αθροιστικά και δεν αφήνουν περιθώρια βελτίωσης στο μόνιμο πρόβλημα της αποδυνάμωσης της ΓΑΔΘ. Οι κενές οργανικές θέσεις ήταν ένα κεκτημένο που μας αφαιρέθηκε εν μια νυκτί!

    Κύριε Αρχηγέ,

   Παρακαλούμε την επανεξέταση των υπηρεσιακών αναγκών της ΓΑΔΘ με στόχο την επαναφορά του πραγματικού ύψους των κενών οργανικών θέσεων. Μην επιτρέψουμε να καταδικαστεί εσαεί η πόλη της Θεσσαλονίκης στην έλλειψη προσωπικού, γιατί αυτό πλαγίως νομιμοποιεί την υπερεργασία και την παρέκκλιση από την νόμιμη έκδοση της εβδομαδιαίας υπηρεσίας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος                                                   Ο Γεν. Γραμματέας
ΠΑΔΙΩΤΗΣ Δημήτριος                                        ΚΑΛΕΥΡΑΣ Αλέξανδρος