Κυριακή, 2 Αυγούστου 2015

"Επιβεβλημένη η αλλαγή στον κώδικα εσωτερικών μεταθέσεων"του ΠΕΧΛΙΒΑΝΑΚΗ Ιωάννη


Περατώθηκαν οι εργασίες εξέτασης των 
εσωτερικών μεταθέσεων των συναδέλφων 
του Νομού Θεσσαλονίκης.Πολλά παράπονα από 
τους συναδέλφους, είτε για την μη ικανοποίηση των 
αιτημάτων τους, είτε για τις προτάσεις της ίδιας της 
υπηρεσίας για μετακίνηση τους παρά την θέλησή τους.
Ήταν μια χρονοβόρα διαδικασία 
καθώς εξετάστηκαν πλέον των 350 αιτήσεων και 
από την πρώτη μου συμμετοχή έβγαλα 
χρήσιμα συμπεράσματα που θα με ωθήσουν στο 
να προτείνω αλλαγές στο σύστημα εξέτασης 

των εσωτερικών μεταθέσεων.

Πρώτα από όλα θα πρέπει επιτέλους να κάνουμε μια λίστα 
εσωτερικής μοριοδότησης των υπηρεσιών.Παράδειγμα, Αξιωματικοί Υπηρεσίας 
σε τμήματα,Πληρώματα Διας,Υπηρετούντες στις διμοιρίες Δ.Α.Ε., 
Τροχονόμοι, Δικυκλιστές καθώς και κάποιες άλλες κατηγορίες που 
θα συμφωνηθούν, να παίρνουν κάθε ένα έτος ένα μόριο παραπάνω από 
τους υπόλοιπους συναδέλφους. Θεωρώ πως θα πρέπει παράλληλα με την 
αίτηση του συναδέλφου να εξετάζουμε και πόσα χρόνια καλύπτει την 
υφιστάμενη οργανική θέση.Έτσι ώστε να επιβραβεύεται και το 
επικίνδυνο της θέσης του βάση της υπηρεσίας,αλλά και η αφοσίωση 
του συναδέλφου στο αντικείμενο της εργασίας του.

Επίσης στο συμβούλιο να μετέχουν εκτός από τον Γενικό 
και τους συνδικαλιστές εκπροσώπους 2 ακόμη μέλη αξιωματικοί τα οποία θα 
ορίζονται βάση κλήρωσης από μια δεξαμενή 8 υποψηφίων και η οποία 
κλήρωση θα πραγματοποιείται εκείνη την ώρα πριν ξεκινήσει το συμβούλιο.
Η δεξαμενή αυτή των υποψηφίων αξιωματικών θα έχει 2 από την 
Διεύθυνση Αστυνομίας 2 από την Διεύθυνση  Τροχαίας 2 από την 
Διεύθυνση Ασφαλείας και 2 από την  Δ.Α.Ε..Έτσι ώστε να μην υπάρχει 
καμία υποψία για προσυνεννόηση τουλάχιστον των 3 μελών που 
δεν είναι συνδικαλιστές. 
Κύριοι συνάδελφοι 40 χρόνια υπηρεσίας είναι πολλά για να τα περάσεις 
όλα στο πεζοδρόμιο. Κάποια στιγμή η ανθρώπινη φύση σου θα σε σπρώξει να 
αναζητήσεις το καλύτερο και είναι θεμιτό,όμως αυτό το καλύτερο μετά από 
30 χρόνια  θα ξέρεις πως θα το δικαιούσαι και θα το πάρεις.

ΠΕΧΛΙΒΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΟΑΣΥ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΑΣΠΑ.