Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2015

Ενίσχυση της ΓΑΔΘ στις έκτακτες μεταθέσεις

Θεσσαλονίκη, 18 Αυγούστου 2015
   Οι φειδωλές μεταθέσεις των τελευταίων χρόνων έχουν καταδικάσει την πόλη της Θεσσαλονίκης σε μόνιμη έλλειψη αστυνομικού προσωπικού. Παρά τις κενές οργανικές θέσεις πολλών Υπηρεσιών της ΓΑΔΘ και τους πολλούς τομείς αρμοδιότητας με ιδιαιτερότητες, η Ηγεσία συνεχίζει να την αντιμετωπίζει όπως κάθε άλλη Α.Δ. της επαρχίας.

   Η Θεσσαλονίκη είναι η δεύτερη μεγάλη πόλη της χώρας κι ενώ όφειλε να ενισχύεται με τους ρυθμούς της Αθήνας, τουναντίον έχει ταυτιστεί με τις μικρές πόλεις. Η τακτική αυτή και οι αυξημένες ανάγκες της αστυνόμευσης έχει οδηγήσει την υπερεργασία των συναδέλφων σε σκληρή καθημερινότητα.
   Η ανακοίνωση των θέσεων των έκτακτων μεταθέσεων είναι προ των πυλών και η άμβλυνση αυτού του πολυετούς προβλήματος είναι πλέον απαραίτητη. Αν σε όλα τα παραπάνω συνυπολογίσουμε και τις ολοένα αυξανόμενες έκτακτες μεταθέσεις που πραγματοποιούνται λόγω «ύποπτων» γάμων, διαζυγίων και επιμελειών, αντιλαμβανόμαστε ότι η διαδικασία των μεταθέσεων σήμερα, έχει διάτρητα σημεία τα οποία της στερούν αξιοκρατία. Επίσης, επιβαρυντικό είναι ότι το σύνολο των συναδέλφων της ΓΑΔΘ που αποχωρούν λόγω σύνταξης και μεταθέσεων σε άλλες Α.Δ.  είναι πολύ μεγαλύτερο από τον αριθμό των μετατιθέμενων σε αυτή.
    Κύριε Υπουργέ,
   Παρακαλούμε όπως στις έκτακτες μεταθέσεις τους έτους 2015 η ΓΑΔΘ ενισχυθεί με ικανό αριθμό συναδέλφων για να καλύψει τις ανάγκες αστυνόμευσης της πόλης.
   Το παρόν έγγραφο το κοινοποιούμε και στην Ομοσπονδία μας, και ζητούμε την παρέμβασή της ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τον αποκλεισμό από τις έκτακτες μεταθέσεις των συναδέλφων που με αμφίβολους, κυρίως οικογενειακούς, λόγους μετατίθενται εις βάρος των συναδέλφων τους που αναμένουν χρόνια τον αξιοκρατικό τρόπο της μοριοδότησης.     
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος                                                   Ο Γεν. Γραμματέας
ΠΑΔΙΩΤΗΣ Δημήτριος                                        ΚΑΛΕΥΡΑΣ Αλέξανδρος