Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2016

28-01-2016 Κατώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων

Την 28-01-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα  11.30 θα συνεδριάσει το Κατώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων προκειμένου να εξετάσει υποβληθείσες αιτήσεις για υπηρεσιακά θέματα.