Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2016

"Προσοχή στις κρατήσεις ΒΕΑ δηλαδή της προικοδότησης "!Άρθρο του ΙΩΑΝΝΗ ΠΕΧΛΙΒΑΝΑΚΗ


 Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να γίνονται κρατήσεις και στους δύο γονείς που είναι συνάδελφοι για τα τέκνα τους.Όμως αυτό δεν επιτρέπεται καθώς για κάθε παιδί αναλογεί ένα μέρισμα. Το φαινόμενο είναι πιο έντονο όταν αστυνομικός είναι παντρεμένος με στρατιωτικό. Εκεί επειδή τα ταμεία είναι διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει διασταύρωση και μόνο με την παρατήρηση ή με την γέννηση έτερου τέκνου οπότε κατατίθενται εκ νέου έγραφα μπορεί να γίνει αντιληπτό.Τα αναδρομικά που επιστρέφει το δημόσιο είναι μέχρι 5 έτη πριν αν έχει περάσει αυτό το χρονικό διάστημα για τα υπόλοιπα πρέπει να υπάρξει δικαστική διεκδίκηση. 
Προσοχή λοιπόν και διασταύρωση των κρατήσεων μέσω των αναλυτικών σημειωμάτων αποδοχών.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΟΑΣΥ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΑΣΠΑ