Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2016

Αστυνομικός της Γειτονιάς: Το Μετέωρο Βήμα της Κοινοτικής Αστυνόμευσης στη Χώρα μας;


Στο άρθρο με τίτλο "Αστυνομικός της Γειτονιάς: Το Μετέωρο Βήμα της Κοινοτικής Αστυνόμευσης στη Χώρα μας;", εξηγεί γιατί το μέτρο αυτό - το οποίο βασίζεται σε ήπιες πρακτικές αστυνόμευσης, που συντελούν ουσιαστικά στην βελτίωση των σχέσεων αστυνομίας/κοινωνίας - κινδυνεύει να απαξιωθεί για άλλη μια φορά.