Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2016

Ενίσχυση τουριστικών περιοχών κατά την θερινή περίοδο .Αιτήσεις έως 29-1-2016.
Δήλωση επιθυμιών απόσπασης, αδαπάνως, για την ενίσχυση τουριστικών περιοχών κατά την θερινή περίοδο.Δικαίωμα έχουν Ε.Φ., Αστυφύλακες και λοιποί συνάδελφοι μέχρι το βαθμό του Αστυνόμου Β.
Αιτήσεις έως 29-01-2016.