Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013

Περιεχόμενο του ειδικού εντύπου δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ).

Σύμφωνα με την αριθ. 5406/2013 - ΦΕΚ Β-1320/Β/30.5.2013 Απόφαση του Προέδρου της Βουλής , προσδιορίστηκε το περιεχόμενο του ειδικού εντύπου δήλωσης περιουσιακής κατάστασης των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3213/2003, όπως ισχύει, το οποίο υπόκειται σε ηλεκτρονική επεξεργασία από αυτοτελή ειδική βάση δεδομένων.
Δείτε τη σχετική απόφαση στη συνέχεια.
Κατεβάστε την Απόφαση ΕΔΩ

Α.Σ.Π.Α