Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014

Αίτημα συνάντησης με τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για παράταση εφαρμογής του άρθρου 220 του Ν. 4281/2014

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 506/1/17κ
Προς: 1) Τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας κ. Ιωάννη ΒΡΟΥΤΣΗ 2) Τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλειο ΚΙΚΙΛΙΑ
Κύριοι Υπουργοί,
Με τα υπ. αρ. 506/1/17ιε, από 23/10/2014 και 506/1/17ιστ από 05-11-2014 έγγραφά μας, σας είχαμε επισημάνει τους λόγους για τους οποίους επιβάλλεται εκ μέρους σας η προώθηση νομοθετικής ρύθμισης με την οποία θα παρατείνεται τουλάχιστον για ένα εξάμηνο η καταληκτική ημερομηνία της 31-12-2014 που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 220 του Ν. 4281/2014, προκειμένου να είναι εφικτό εκ μέρους μας, να αποφανθούμε αρνητικά ή θετικά για τη δυνητική επιλογή μετατροπής των Επικουρικών Τομέων και Πρόνοιας του ΤΕΑΠΑΣΑ σε Ν.Π.Ι.Δ. κατά τα οριζόμενα στα αρθ. 7 & 8 του Ν. 3029/2002.
Αν και έχει περάσει αρκετό χρονικό διάστημα, μέχρι σήμερα δεν έχουν επιλυθεί ζητήματα, όπως ο καθορισμός της ρήτρας αξιομάχου σώματος για τα εφάπαξ βοηθήματα που οφείλουν να χορηγήσουν οι Τομείς Πρόνοιας του ΤΕΑΠΑΣΑ, αλλά ούτε και έχει προσδιοριστεί ο συντελεστής βιωσιμότητας για το τρέχον έτος και με δεδομένο ότι η Υπουργική Απόφαση ανασχεδιασμού της νέας τεχνικής βάσης, προβλέπει τη χορήγησή τους από την 01-01-2014, με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDOC).
Οφείλουμε ακόμα να σας γνωστοποιήσουμε ότι εκ μέρους των Ομοσπονδιών μας, ως οι αντιπροσωπευτικότερες οργανώσεις του Κλάδου μας, κινήθηκαν οι διαδικασίες και έχουν ήδη παραγγελθεί οι προβλεπόμενες αναλογιστικές μελέτες βιωσιμότητας για την ενδεχόμενη μετατροπή σε Ν.Π.Ι.Δ. των Τομέων και των δύο Κλάδων του ΤΕΑΠΑΣΑ, πλην όμως η χρονική καθυστέρηση που παρατηρείται στην έκδοση των αναγκαίων Υπουργικών Αποφάσεων ή εγκυκλίων που θα προσδιορίσουν το πώς θα εφαρμοστεί η υποχρεωτική επιλογή, λειτουργεί αρνητικά για την ολοκλήρωση και παράδοση των μελετών, καθώς δεν είναι εφικτή η σύγκριση με την δυνητική επιλογή.

Κύριοι Υπουργοί,
Ύστερα από τα ανωτέρω θεωρούμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη όπως προωθήσετε το συντομότερο δυνατό, νομοθετική ρύθμιση, προκειμένου να μας δοθεί η αιτούμενη χρονική παράταση, ζητώντας ταυτόχρονα και συνάντηση μαζί σας τις αμέσως επόμενες ημέρες ώστε να σας αναπτύξουμε δια ζώσης τα μείζον αυτό θέμα.

Κοιν.: 1) Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης
              κ. Αθανάσιο ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟ
          2) Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
              Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΤΣΑΚΝΑΚΗ
          3) Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος
              Αντιστράτηγο ΠΣ κ. Βασίλειο Παπαγεωργίου
          4) Προϊστάμενο Επιτελείου Α.Ε.Α
              Αντιστράτηγο κ. Κων/νο ΤΣΟΥΒΑΛΑ
          5) Προϊστάμενο Κλάδου Οικονομοτεχνικής Υποστήριξης & Πληροφορικής
              Υποστράτηγο κ. Αθανάσιο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
          6) Την Γενική Διευθύντρια Κοινωνικής Ασφάλισης ΥΕΚΑΠ
              κα Άρτεμη ΔΕΔΟΥΛΗ
          7) Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικού Προσωπικού Υπουργείου Δημόσιας Τάξης
          8) Πρόεδρο Δ.Σ. ΤΕΑΠΑΣΑ
              Ταξίαρχο κ. Παναγιώτη ΔΡΑΚΑΚΗ
          9) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις