Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014

Προσφορά παροχών υγείας σε μέλη της Ε.Α.Υ.Θ. και συγγενείς Α' βαθμού από τον Όμιλο Εταιρειών Υγείας

                                                              

    Συνάδελφοι,

  Σας αποστέλλουμε συνημμένα πρόταση του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στη  Θεσσαλονίκη, με οικονομική προσφορά για ειδικές παροχές υγείας, προς όφελος των μελών σας και των συγγενών Α΄ βαθμού συγγενείας αυτών (σύζυγοι, παιδιά), οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν στο σύνολο των 9 μονάδων του Ομίλου στη Θεσσαλονίκη.

 ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ – προσωπική χρέωση (μέλη & συγγενείς)
   Σε  περίπτωση  που τα μέλη  της Ε.Α.Υ.Θ. &  οι  συγγενείς  Α΄  Βαθμού  συγγενείας  αυτών δεν χρησιμοποιούν τον εκάστοτε ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα ασφάλισης τους, τότε ατομικά μπορούν να απολαμβάνουν  τα  κάτωθι  προνόμια  στις  Εταιρείες  Υγείας  του  Ομίλου  ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ  στη Θεσσαλονίκη:
1.  Εξετάσεις: Ειδικές Τιμές
2.  Πρόληψη και προαγωγή Υγείας
3.  Ειδική τιμή σε απεικονιστικές οδοντιατρικές εξετάσεις.
4.  Ειδική  Τιμή  σε 10  Check-up  ετήσιου  προληπτικού  ελέγχου  υγείας  στο  κέντρο προληπτικού ελέγχου του Ομίλου μας για τη Β. Ελλάδα  επί της Βασιλίσσης Όλγας 154, (Περιοχή Μαρτίου), καθώς και σε όλες τις Μονάδες μας όπως αυτές αναφέρονται (βλέπε ειδικό παράρτημα στην τελευταία σελίδα).
5. Δωρεάν Ιατρικό Τηλεφωνικό Κέντρο, μέσω ενός πανελλαδικού αριθμού 14501 (χρέωση 0,75€ από σταθερά  και  1,26€  από  κινητά  το  λεπτό  διάρκειας), λειτουργεί όλο  το  χρόνο  24  ώρες/24ώρο, στελεχωμένο από Ιατρούς πρόθυμους να ακούσουν τα προβλήματα υγείας και να συμβουλέψουν για τον τρόπο επίλυσής τους.        
   Η αναλυτική προσφορά στάλθηκε σε όλες τις Αστυνομικές Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Θ. 
   Για οποιαδήποτε πληροφορία τα μέλη μας μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά (2310525510) με την Ένωση.

                           Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Υ.Θ.
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΔΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                        ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
      6976518061                                                          6979972444