Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

Αναβολή Συζήτησης της Επιτροπής Συμμόρφωσης ΣτΕ

Η Επιτροπή Συμμόρφωσης του ΣΤΕ ανέβαλε την σημερινή Συζήτηση για την υπόθεση της μη Συμμόρφωσης του Δημοσίου προς την 2193/2014 Απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Ως Νέα Ημερομηνία συζητήσεως της υποθέσεως ορίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες μας,  η 9/12/2014.
Για κάθε εξέλιξη που αφορά το ανωτέρω ζήτημα θα υπάρξει από μέρους μας νεότερη ενημέρωση. 

Α.Σ.Π. Α. Θεσσαλονίκης