Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014

Ε.Α.Υ.Θεσσαλονίκης Παράταση του χρόνου χορήγησης κανονικής άδειας έτους 2013

Θεσσαλονίκη, 12-02-2014
Αρθ. Πρωτ.: 18/2014
Προς:  Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
           Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ (μέσω ΠΟΑΣΥ)
Κοιν.:  Διευθυντή της Δ/νσης Αστυνομικού Προσωπικού
          Αστυνομικό Διευθυντή  κ. Δημήτριο ΚΡΙΚΑ
Κύριε Αρχηγέ,
Τις τελευταίες ημέρες πολλοί συνάδελφοι από όλη την επικράτεια, καθώς και σημαντικός αριθμός Αστυνομικών από την Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης απασχολούνται στα μπλόκα των αγροτών στη Λάρισα.
Πέραν όμως, της καταπόνησης και υπεραπασχόλησης που υφίστανται οι συγκεκριμένες αστυνομικές δυνάμεις, αντιμετωπίζουν και το ενδεχόμενο να παρέλθει το χρονικό διάστημα που τους επιτρέπει να λάβουν το υπόλοιπο της δικαιούμενης κανονικής άδειάς τους.
 Κύριε Αρχηγέ,
Παρακαλούμε όπως, εκδώσετε διαταγή για την παράταση του χρόνου χορήγησης της κανονικής άδειας κατά είκοσι (20) μέρες πέραν του προβλεπόμενου, ώστε όλοι οι συνάδελφοι να έχουν δυνατότητα για τη λήψη αυτής, γεγονός που θα διευκολύνει και τις Αστυνομικές Υπηρεσίες στην έκδοση την εβδομαδιαίας υπηρεσίας.