Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014

Θέμα: «Ανάκληση διμοιριών Δ.Α.Ε.Θ.»

Θεσσαλονίκη, 12-02-2014
Αρθ. Πρωτ.: 19/2014
Προς:  Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
          Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
Κοιν.:  1) Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας
              Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΤΣΑΚΝΑΚΗ
           2) Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων

Κύριε Αρχηγέ,
Οι αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της Γ.Α.Δ.Θ. εξαιτίας των αγροτικών μπλόκων που έχουν αναπτυχθεί στην Θεσσαλονίκη, επιβάλλουν την άμεση ανάκληση των Διμοιριών Δ.Α.Ε.Θ. που διατίθενται προς ενίσχυση της Α.Δ. Λάρισας.
Σε διαφορετική περίπτωση θα συνεχίσει η καταστρατήγηση του ωραρίου εργασίας των Αστυνομικών αυτών επί μακρό χρονικό διάστημα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την σωματική και ηθική καταπόνησή τους και την αποτελεσματικότητά τους.
Ζητήματα τα οποία ως Ένωση έχουμε υποχρέωση να διαφυλάξουμε με κάθε τρόπο.