Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

Πόσα περιπολικά οχήματα είναι ακινητοποιημένα από τιςΥπηρεσίες της ΓΑΔΘ;

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 128/2014      ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   17/09/2014
Επειδή καθημερινά η Ένωση δέχεται πολλά παράπονα και όπως διαπιστώνει αυτοπροσώπως η ίδια, μέσω των μελών του Δ.Σ. της, σχετικά με την κατάσταση και τον αριθμό των περιπολικών οχημάτων που  βρίσκονται σε λειτουργική κατάσταση συνολικά όλης της ΓΑΔΘ, θα ήθελε να θέσει κάποια ερωτήματα:
α) Πόσα περιπολικά είναι ακινητοποιημένα (βλάβες, σέρβις κτλ) σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των
οχημάτων που διαθέτει;
β) Πόσο χρονικό διάστημα είναι αυτά ακινητοποιημένα;
γ) Πόσα Α.Τ. και Τ.Α. έχουν δυστυχώς μόνο ένα (1) περιπολικό όχημα στην κατοχή τους και πόσα δεν έχουν κανένα περιπολικό;
δ) Από πότε έχουν να έρθουν στη ΓΑΔΘ νέα περιπολικά οχήματα;
ε) Πόσος είναι ο μέσος όρος χιλιομέτρων των περιπολικών οχημάτων και μοτ/των της ΓΑΔΘ και πόσος είναι ο μέσος όρος του χρόνου "ζωής" τους; (Γνωρίζουμε ότι τα περισσότερα είναι πέραν της 10ετίας και πάνω από 200.000 χιλιομέτρων).

Αν απαντηθούν όλα αυτά τα ερωτήματα τότε θα κατανοήσουμε την πραγματική κατάσταση του αξιόμαχου, από πλευρά οχημάτων, των υπηρεσιών ασφαλείας και θα διαπιστωθεί ότι, δυστυχώς, το αγαθό της ασφάλειας των πολιτών οδηγείται στην υποβάθμισή του.

Απαιτείται το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθώς και το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, να διατάξουν ΑΜΕΣΑ την ενίσχυση των Υπηρεσιών της περιοχής μας είτε με νέα περιπολικά οχήματα και μοτ/τες είτε με ανακατανομή αυτών από άλλες περιοχές.


          Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Υ.Θ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΔΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

6976518061                                                  6979972444