Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

Η διαταγή του Αρχηγείου για την χορήγηση δύο ρεπό για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Στο προσωπικό των Υπηρεσιών σας που διατέθηκε προς ενίσχυση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης, για λήψη μέτρων τάξης, τροχαίας και ασφάλειας, κατά την 79η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, χορηγήσετε δύο (2) συνεχόμενες ημερήσιες αναπαύσεις, πέραν των δικαιούμενων.