Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

Βουλή: Απάντηση Υπουργού Φ.Σαχινίδη σε Ερώτηση για το εκλογικό επίδομα των αστυνομικών

Δημοσιευμένο στο : http://www.hellenicparliament.gr
Κυριακή, 01 Απρίλιος 2012
-Σε απάντηση της αριθ. 6833/16-3-2012 Ερώτησης , που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ.Α.Κολοκοτρώνη, και αφορούσε τις έντονες διαμαρτυρίες των Αστυνομικών για την εξαίρεσή τους από τη χορήγηση του εκλογικού επιδόματος, το Υπουργείο Οικονομικών απάντησε τα εξής:
"Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 (ΦΕΚ Α’/ 40), με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι όμοιες του άρθρου 131 του Π.Δ.96/2007 (ΦΕΚ Α’/ 116), καταργούνται (από 29- 2-2012), μεταξύ των άλλων, οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 20 του Ν.2386/1996 (ΦΕΚ Α’/43), σύμφωνα με τις οποίες χορηγούνταν επίδομα στο αστυνομικό, πυροσβεστικό και πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης για την έκτακτη απασχόληση του σε εκλογικής φύσεως εργασίες κατά την εκλογική περίοδο. Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του Ν.4051/201 Ι, οι ανωτέρω διατάξεις θεωρούνται απαραίτητες για τον εξορθολογισμό της χορήγησης της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης, προκειμένου αυτή να καταβάλλεται αφ’ ενός σε λογικό ύψος και αφ’ ετέρου σε αυτούς που πραγματικά ασχολούνται με την εκλογική διαδικασία. Επίσης, οι εν λόγω διατάξεις τίθενται σε εφαρμογή των προβλεπομένων από το Μνημόνιο Συνεννόησης (Ν.4046/2012, ΦΕΚ Α’/28)."- H A.Σ.Π.Α ρωτάει :
" Κύριε Υπουργέ οι Αστυνομικοί δεν ασχολούνται πραγματικά με την εκλογική διαδικασία;;μπορούν να γίνουν εκλογές χωρίς την παρουσία των αστυνομικών στα εκλογικά τμήματα;;μπορούν να γίνουν προεκλογικές εκδηλώσεις χωρίς να πάρει μέτρα η αστυνομία;;.
Αν ΝΑΙ!!! τότε να καταργηθούν και  διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης για την μη χορήγηση των αδειών, ρεπό και επιφυλακής των αστυνομικών καθόλη την προεκλογική περίοδο και την Κυριακή των εκλογών".


Α.Σ.Π.Α