Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2013

Διευκρινήσεις ΠΟΑΣΥ για την Μάχιμη πενταετία


Διευκρινήσεις ΠΟΑΣΥ για την Μάχιμη πενταετίαΔικαίωμα χρήσης της μάχιμης πενταετίας (χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο) μπορούν να κάνουν όσοι έχουν υπηρετήσει σε Υπηρεσίες που είναι χαρακτηρισμένες ως μάχιμες. Είναι πραγματική συντάξιμη υπηρεσία και λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μόνον αν ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει 24 ½ έτη ασφαλιστικής κάλυψης (πραγματική υπηρεσία στην ΕΛ.ΑΣ., στρατιωτική θητεία, προϋπηρεσία στον Δημόσιο Τομέα, ένσημα ΙΚΑ – ΝΑΤ), εκτός της περίπτωσης των
τρίτεκνων γυναικών.
Για τους συναδέλφους που κατατάχθηκαν μετά την 01-10-1990 η χρήση της μπορεί να είναι εφικτή εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις που προαναφέρονται και καταβληθούν φυσικά οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές (20% στην αμοιβή για την πέραν του πενθημέρου εργασία ήτοι 46€×20%×60 μήνες = 2.150€) στην ενέργεια ή και κατά τη συνταξιοδότησή τους.
 Η μάχιμη πενταετία καλύπτει την προσαύξηση του χρόνου υπηρεσίας που προβλέπεται από τις διατάξεις του ασφαλιστικού Ν. 3865/2010.
 Συμβάλλει στην προσέγγιση – κάλυψη των 35/35ων που απαιτούνται για τον καθορισμό της κύριας σύνταξης από το Δημόσιο.
 Εφάπαξ καταβολή του ποσού δεν προβλέπεται στην ενέργεια παρά μόνο κατά τη συνταξιοδότηση με έκδοση σχετικής πράξης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
 Σε περίπτωση έναρξης καταβολής των ασφαλιστικών κρατήσεων για την αναγνώρισή της άνευ της ολοκλήρωσης του δικαιουμένου χρόνου αναγνώρισης αυτής, το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται κατά τη συνταξιοδότηση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, είτε σε δόσεις είτε τοις μετρητοίς.

- Η διευκρίνιση- απάντηση της ΠΟΑΣΥ αναφέρεται προς την Ένωση Λακωνίας και αφορά σε σχετική ερώτηση αστυνομικού- μέλους της συγκεκριμένης Ένωσης.
wwww.poasy.gr