Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013

ΠΟΑΣΥ: H αποδέσμευση της ΕΛ.ΑΣ. από τις επιδόσεις δικογράφων σε πρώτη προτεραιότητα


Πέμπτη, 17 Ιανουάριος 2013
-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Αθήνα 17 Ιανουαρίου 2013
Αρ. Πρωτ.: 800/10/3α
H αποδέσμευση της ΕΛ.ΑΣ. από τις επιδόσεις δικογράφων σε πρώτη προτεραιότητα
Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Αρχηγέ,
Με το επισυναπτόμενο έγγραφό της, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Πέλλας, επισημαίνει το πρόβλημα της επιβάρυνσης των Αστυνομικών Υπηρεσιών με την επίδοση των δικογράφων (Δικαστικών- Στρατιωτικών αρχών) στους πολίτες, γεγονός που στερεί σημαντικό αριθμό συναδέλφων μας από το κύριο έργο μας, την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας.
Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τα πολλαπλασιαζόμενα καθημερινώς κενά που παρατηρούνται στις οργανικές θέσεις του Σώματος καθώς και του παγώματος προσλήψεων λόγω Μνημονίου, επιβάλλει κατά την άποψή μας, να τεθεί το ζήτημα της αποδέσμευσης από τις επιδόσεις των δικογράφων σε πρώτη προτεραιότητα, ώστε να αναλάβουν την επίδοση αυτών οι καθ' ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες (στρατιωτική Αστυνομία, επιμελητές Υπουργείου Δικαιοσύνης, υπάλληλοι Ο.Τ.Α. κ.λ.π.).

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Προς: 1) Τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
κ. Νικόλαο ΔΕΝΔΙΑ
2) Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
Κοιν.: 1) Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
κ. Αντώνιο ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗ
2) Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης
κ. Αθανάσιο ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟ
3) Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πέλλας
4) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις