Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2013

Οικονομική διαχείρηση Ένωσης – Λειτουργία Ελεγκτικης Επιτροπής


 Το Προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης ενημερώνει τα μέλη τηςότι
έπειτα  από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και λόγω του 
ζητήματος που έχει προκύψει με τη μη σωστή καταστατική λειτουργία της 
Τριμελής Ελεγκτικής Επιτροπήςαπευθύνθηκε και ζήτησε τον έλεγχο και την έγκριση 
της Ταμειακής Κατάσταση  Διαχείρισης από ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΟΡΚΩΤΟ 
ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ και συγκεκριμένα από την εταιρεία RKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε
η οποία εδρεύει στην Αθήνα.
   Το ζήτημαπροέκυψεδιότι η Ελεγκτική Επιτροπή που έχει εκλεγεί από τις 
αρχαιρεσίες της 24/25-04-2012, δυστυχώς και για άγνωστους λόγουςδεν έχει
 προσέλθει στα γραφεία της Ένωσης για να συνέρθει και να προβεί στον 
Τακτικό Έλεγχο της Οικονομικής Διαχείρισης της  Ένωσηςγια κάθε εξάμηνο, 
όπως ρητά προβλέπει το Καταστατικό.
     Το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο λειτουργεί πάντοτε για την εξυπηρέτηση  
και για την προστασία  της ίδιας της Ένωσης και των μελών της, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Καταστατικού και με βάση την ισχύουσα νομοθεσία
 που διέπει τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και  γενικότερα τη λειτουργία 
και οργάνωση των Σωματείωνεφόσον δημιουργήθηκε αυτή η παρέκκλιση της 
λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπήςπου είναι ανεξάρτητο όργανο της Ένωσης 
και με περιορισμένα καθήκοντα,απευθύνθηκε στον ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΟΡΚΩΤΟ ΕΛΕΚΤΗ 
ΛΟΓΙΣΤΗ.
   Έτσισας ενημερώνουμε υπεύθυνα ότι με την από 07/01/2013 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
 η Ταμειακή Κατάσταση παρουσιάζει εύλογααπό κάθε ουσιώδη άποψη
την οικονομική θέση της Ένωσης
Στην επικείμενη Απολογιστική Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσηςσύμφωνα
 με το Καταστατικό θα συζητηθούν  τα θέματα  της έγκρισης του Οικονομικού 
Απολογισμού και του ζητήματος της παραβίασης των καταστατικών διατάξεων
 από την Ελεγκτική Επιτροπή.
   Για τη Διοίκηση της Ένωσηςστις δύσκολες εποχές που διέρχεται ο εργασιακός
 μας κλάδος η σωστή νόμιμη  καταστατική λειτουργία και οργάνωση
αποτελεί ύψιστο σκοπό, προκειμένου η νόμιμη συστημένη Συνδικαλιστική  
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων να μπορεί να εκτελεί, προστατεύει και 
διεκδικεί για τα δίκαια δικαιώματα και τα νόμιμα  συμφέροντατων Αστυνομικών 
που εκπροσωπεί.Αυτοί οι οποίοι κατέρχονται υποψήφιοι στις εκλογές των 
Συνδικαλιστικών Ενώσεωνθα πρέπει να καταλάβουν και να συνειδητοποιήσουν
 ότιεκτός από δικαιώματα όταν εκλέγεται κάποιος σε οποιοδήποτε συνδικαλιστικό
 όργανο και θέσηαποκτούν, ταυτόχρονα και υποχρεώσεις.
 
 
 
                        Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Υ.Θ.

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
ΠΑΔΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                               ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
  6976518061                                                                    6979972444